Poznań, 04. września 2010

Szanowni Zebrani!

    Z inicjatywy wiceprezesa naszego Towarzystwa, p. Jurka Depki znaleźliśmy się, jako organizacja pozarządowa, w organizowanym przez UMPoznania już po raz drugi, Poznańskim Tygodniu Organizacji Pozarządowych, czyli w PoTOP'ie. Całe przedsięwzięcie organizowane jest w terminie od 06. do 19. września a jego głównym punktem będzie prezentacja organizacji pozarządowych na Placu Wielkopolskim w dniu 11. września br., w godzinach od 10.00 do 18.00. My prezentować będziemy się w stoisku nr 24, umieszczonym od strony przejścia przez jezdnię przy Księgarni Świętego Wojciecha i barze mlecznym. Będziemy starali się przedstawić historię naszej organizacji tak, aby z niej wynikały perspektywy przyszłości i rozwoju.

    Pozostałe dni służyć mają innym formom prezentacji, to jest organizowaniu “dni otwartych”, spotkań, debat i dyskusji a nawet prezentacji teatralnych. My zgłosiliśmy do organizatora chęć zorganizowania tej debaty a ponieważ w obiektach Urzędu Miasta sale dostępne były we wcześniejszej porze, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie naszej debaty w czasie i miejscu naszych tradycyjnych spotkań. To tyle tytułem wstępu.

    Informację o tej debacie rozesłałem drogą elektroniczną już w sierpniu do znanych nam organizacji pozarządowych oraz do naszych członków oraz powtórzyłem ją w końcu ubiegłego tygodnia. Ponadto tezy do debaty znajdują się od prawie miesiąca na naszej stronie internetowej pod hasłem “PoTOP” a informacja o debacie powtórzona jest jeszcze w “FORUM”, w wątku o tej samej nazwie.

Szanowni Zebrani!

    Tytuł debaty brzmi: “Możliwości kształtowania relacji polsko - niemieckich w regionie poprzez działania organizacji pozarządowych” i mam świadomość, że już sam tytuł prosi się o zadanie kilku pytań, wokół których można dyskutować. Ponadto jeszcze, jako autor tez do debaty, chciałbym tutaj usłyszeć wypowiedzi, które nam pomogą w organizowaniu dalszej działalności i pomogą odpowiedzieć na pytania:

1. Czy warto zajmować się tą sprawą, skoro sprawy międzynarodowe należą do sfery zadań państwowych?

2. Czy w związku z tym przenoszenie tematu na poziom regionalny jest słuszne i czemu powinno przede wszystkim służyć?

3 Na czym polegać mają korzyści z dobrych relacji polsko - niemieckich i jakie będą straty jeżeli te relacje będą złe, jak to się będzie przedstawiać w regionach?

4. Jak skutecznie docierać do społeczności lokalnych z informacjami o działaniach i projektach na polu polsko - niemieckim, czy będzie to zmieniać relacje i w jaki sposób?

5. Czy i na jakich warunkach oraz od kogo jest możliwe uzyskiwanie wsparcia dla tych działań?

A teraz proszę pozwolić na przedstawienie wprowadzenia do debaty, będącego pewnym skrótem wspomnianych już wcześniej tez prezentowanych na naszej stronie internetowej.

 

Wprowadzenie do debaty na temat:
    Możliwości kształtowania relacji polsko – niemieckich w regionie poprzez działania organizacji pozarządowych

    Wydarzeniami, zaznaczającymi udział Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu w życiu społecznym w regionie i mogącymi mieć wpływ na lokalne kształtowanie relacji polsko - niemieckich są projekty polsko - niemieckie, realizowane w Poznaniu i okolicach wspólnie z Towarzystwami Niemiecko - Polskimi. Drugą ważną sprawą dla kształtowania relacji polsko – niemieckich na tym poziomie jest udział członków i sympatyków Towarzystwa w projektach Towarzystw Niemiecko - Polskich, prowadzonych w krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec. Patrząc z dalszej perspektywy czasowej widać, że ze względu na udział w kształtowaniu relacji polsko – niemieckich, prawie dwudziestoletni okres działania Towarzystwa podzielić można na dwa, jakościowo różne okresy. Pierwsze prawie jedenaście lat to głównie spotkania członków i sympatyków Towarzystwa, których celem było poszukiwanie form i metod docierania, szczególnie do otoczenia a w tym do młodego pokolenia, z wiedzą o nowej jakości w stosunkach polsko – niemieckich po zawarciu pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec traktatów z 14. listopada 1990 i 17. czerwca 1991 roku. Czynnikiem integrującym i podtrzymującym działalność organizacji był udział w Kongresach Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich, jako projektach instytucji centralnych, którymi były Krajowy Związek Towarzystw Polsko - Niemieckich i Federalny Związek Towarzystw Niemiecko - Polskich. Chodzi tu o pierwsze dwanaście kongresów, które odbywały się na przemian w Niemczech i w Polsce, poczynając od I. Kongresu w Berlinie w roku 1992, poprzez Kongresy w Szczecinie, Wolfsburgu, Bielsku - Białej, Görlitz - Zgorzelcu, Gdańsku, Suhl, Rzeszowie, Bremie, Lesznie, Frankfurcie nad Menem i kończąc na XII Kongresie w Krakowie w roku 2003.

    W działalności Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu jakościowa zmiana rozpoczęła się w drugim dziesięcioleciu jego istnienia od rozpoczęcia planowania i realizacji własnych projektów oraz podjęcia efektywnej współpracy z Towarzystwami Niemiecko - Polskimi, głównie z partnerskiego dla Wielkopolski regionu Dolna Saksonia. Początkiem był jubileusz dziesięciolecia Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu, w roku 2001, z udziałem delegacji z Towarzystwa Niemiecko - Polskiego z Hanoweru. Zrealizowany został w Zespole Szkół w Objezierzu, przy obecności przedstawicieli władz samorządowych gminy, powiatu i województwa oraz konsula honorowego RFN w Poznaniu. Przedsięwzięcie przedstawione zostało dość obszernie w regionalnej prasie. Dalszymi znaczącymi krokami naprzód był aktywny udział delegacji Towarzystwa z Poznania w seminarium w Evangelische Akademie w Loccum, w Dolnej Saksonii, w dniach 29.11 - 02.12.2002 r., a po nim rozmowy z hanowerskimi uczestnikami XII. Kongresu Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich, który miał miejsce w Krakowie, w dniach 18 - 22. maja roku 2003. Dalszym ciągiem tych wydarzeń było zaproszenie do Hanoweru delegacji poznańskiego Towarzystwa w celu nawiązania bezpośredniej współpracy z tamtejszym Towarzystwem. Miało to miejsce podczas pierwszego wspólnego projektu, w dniach 18 - 22. września 2003 roku. Projekt ten, którego najważniejszymi częściami było przyjęcie u nadburmistrza Hanoweru Herberta Schmalstiega oraz integracyjne zwiedzanie siedzib historycznych władców Dolnej Saksonii w Celle i Hanowerze, był na tyle udany, że następnym spotkaniem był polsko - niemiecki wieczór noworoczny w Poznaniu, w styczniu 2004 roku, a więc jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia te poszerzały grono członków i sympatyków Towarzystwa, czyli osób widzących obywateli naszego zachodniego sąsiada inaczej, niż było to powszechne wcześniej.
    Po tak obiecującym początku przyszło kilkanaście polsko - niemieckich projektów, realizowanych każdorazowo z niemieckimi partnerami, na przemian w Polsce i w Niemczech, a wśród nich następujące:

    1. Poznańsko - hanowerskie świętowanie wejścia Polski do Unii Europejskiej w dniach 30.04 - 04.05.2004 r., połączone z podróżą studyjną do zamku i arboretum w Kórniku oraz uczestnictwem w towarzyszących uroczystościom imprezach kulturalnych i sportowych w Poznaniu i w Kórniku. Podczas wciągania flagi Unii Europejskiej na maszt przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego, grupa Towarzystwa Niemiecko - Polskiego z Hanoweru była jedyną zorganizowaną grupą zagraniczną, świętującą w Poznaniu wejście Polski do Unii. Sprawozdanie z projektu przedstawione zostało w biuletynie Towarzystwa.
    2. Udziały w jubileuszach dwudziestopięciolecia i trzydziestolecia Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Hanowerze oraz w Zjazdach Towarzystw Niemiecko - Polskich w Hanowerze, Berlinie, Hamburgu i Magdeburgu. W czasie trwania tych przedsięwzięć przeprowadzone zostało pierwsze wspólne posiedzenie zarządów Towarzystw w Poznaniu i Hanowerze, ustalające zakres współpracy i współdziałania.
    3. Konferencja pod tytułem: “Polsko - niemieckie spotkania w Europie 2005”, przeprowadzona w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, wspólnie z Towarzystwem z Hanoweru, w dniach 06 - 08.05.2005 r., połączona ze zwiedzaniem wybranych obiektów historycznych Poznania. Do udziału w tej konferencji po raz pierwszy zaproszona została grupa młodzieży ze szkół średnich w powiecie obornickim. Opis projektu zamieszczony został na stronie internetowej Towarzystwa.
    4. Udział w seminarium Towarzystwa z Hanoweru, pod tytułem “Życie w Polsce, życie w Niemczech”, przeprowadzonym w Springe, w dniach 01 - 03.10.2005 r., połączonym z podróżą studyjną do Hameln oraz zwiedzeniem katedry w Magdeburgu, w drodze powrotnej. W seminarium, na wniosek zarządu, udział wzięła grupa młodzieży ze szkoły średniej w powiecie obornickim, która w tym czasie nawiązała kontakt ze szkołą w powiecie Springe.
    5. Konferencja w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, pod tytułem: “Polacy i Niemcy - Berlin 17. czerwca 1953 i Poznań 28. czerwca 1956 - wspólna przeszłość?”, przeprowadzona w Poznaniu, w dniach 15 - 18.06.2006 r., z udziałem Towarzystw z Hanoweru i Berlina oraz organizacji Bildungswerk z Lipska. W konferencji udział wzięła grupa młodzieży polskiej i niemieckiej z Dolnej Saksonii, realizująca polsko - niemiecką wymianę szkolną. Konferencja ta przedstawiona została w regionalnej prasie, wywiad z organizatorami wyemitowało radio “Merkury”. Konferencja przedstawiona została także w dziale “Z kroniki naukowej” czasopisma Instytutu Zachodniego “Przegląd Zachodni” w numerze 3 (320) z roku 2006.
    6. Udział w projekcie pod tytułem: “Spotkania z Polską w Hanowerze”, w dniach 05 - 08.10.2006 r., z udziałem dwóch poznańskich chórów, koncertujących w Hanowerze w ramach “Dni kultury polskiej”, organizowanych przez Towarzystwo Niemiecko - Polskie w Hanowerze.
    7. Udział, wspólnie z przedstawicielami Społeczno - Kulturalnego Towarzystwa Mniejszości Niemieckiej, w projekcie pod tytułem “Śladami wspólnej polsko - niemieckiej historii w Saksonii”, zrealizowanym w dniach 27 - 29.10.2006 w Lipsku przez organizację Bildungswerk Sachsen i Towarzystwo Niemiecko - Polskie w Dreźnie. Całostronicowy reportaż z udziału w przedsięwzięciu wraz ze zdjęciami przedstawiony został w dzienniku “Gazeta Poznańska”.
    8. Udział w hanowerskim projekcie “Begegnung - Spotkanie”, z prelekcją o dynastii Welfów, panującej do XIX wieku w Hanowerze, zrealizowanym w dniach 30.08 - 02.09.2007 roku. Projekt połączony był ze złożeniem wieńca pod pomnikiem w obozie koncentracyjnym Bergen - Belsen a także ze zwiedzaniem zamku Marienburg koło Hanoweru i wrzosowisk na Pustaci Lüneburskiej.
    9. Zorganizowanie i przeprowadzenie wspólnie z zarządem Krajowego Związku Towarzystw Polsko - Niemieckich XIV Kongresu Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich w Poznaniu, w dniach 16 - 18. maja 2008 r. Kongres obradował pod hasłem “Sąsiedztwo w centrum Europy. Polskie i niemieckie inicjatywy i działania na rzecz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa”. Do udziału w części obrad Kongresu zaproszeni zostali nauczyciele i młodzież szkół średnich z Poznania i powiatu obornickiego. Kongres przedstawiony został także w dziale “Z kroniki naukowej” czasopisma Instytutu Zachodniego “Przegląd Zachodni” w numerze 3 (328) z roku 2008.
    10. Projekt pod tytułem: “Droga do przyjaźni przez muzykę i słowo”, jako poetycki polsko - niemiecki wieczór autorski Barbary Erdmann oraz podróż studyjna pod tytułem: “Polsko - niemieckie dziedzictwo kulturowe w Wielkopolsce”, zrealizowany w dniach 12 - 14.02.2010 r. w Poznaniu, Rogalinie i Rogalinku.

    Rok 2010 poprzedza jubileusz dwudziestolecia Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu. W związku z tym działalność Towarzystwa w znacznym stopniu ukierunkowana jest na przygotowanie do projektu, mającego uświetnić ten jubileusz. Aktualnie Towarzystwo bierze udział w “Tygodniu Poznańskich Organizacji Pozarządowych”, gdzie będzie prezentować swoją ekspozycję na Placu Wolności w dniu 11. września. Drugim przedsięwzięciem jest debata na temat możliwości zwiększania skuteczności działania organizacji pozarządowej, działającej na polu współpracy polsko - niemieckiej. W drugiej połowie września planuje się udział Towarzystwa w muzycznym projekcie Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Hanowerze. Pierwsze przedsięwzięcie ma na celu prezentowanie Towarzystwa w lokalnym środowisku, drugie zaś służyć będzie podtrzymaniu współpracy oraz zachęceniu partnerskiego Towarzystwa z Hanoweru do udziału w jubileuszu Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu. Jubileusz dwudziestolecia powinien być zamknięciem drugiego okresu działalności Towarzystwa, przedstawionego wyżej. Obecna faza budowy społeczeństwa obywatelskiego w naszym regionie wymaga wprowadzenia nowej jakości do działania organizacji, z jednej strony aktywizującej jak najszerszy krąg członków a ponadto współdziałania z innymi organizacjami oraz instytucjami dla uzyskania efektu synergii, czyli podniesienia efektów swojej działalności.

 

Możliwości kształtowania relacji polsko - niemieckich w regionie poprzez działania organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo,

    Zaprosiliśmy Was do udziału w tej debacie, aby w sprawie, przedstawionej w tytule debaty, wysłuchać Waszych opinii i sugestii a także wniosków z Waszego działania w organizacjach pozarządowych. Mamy kilka lat różnych doświadczeń, uważamy, że dzieląc się nimi i wysłuchując głosów przedstawicieli innych organizacji w tej sprawie, wzbogacamy swoją wiedzę i rozwijamy się. Jesteśmy członkami społeczeństwa w państwie, które próbuje budować społeczeństwo obywatelskie według europejskich wzorców by, jak się to mówi, odrobić stracony czas, w którym istniały różne organizacje, jednak sam system był znacznie inny od obecnego. Jako autorzy pomysłu na tą debatę nie mamy ambicji prowadzić państwowotwórczej debaty politycznej, wręcz odwrotnie starać się będziemy nadawać jej regionalne, wielkopolskie i poznańskie odniesienia. W ten sposób polityka, od której tak w ogóle uciec się nigdy nie da, mieć będzie regionalne, nasze odniesienia i taki sam poziom ogólności. Na początku miesiąca sierpnia, zgodnie z tym, co napisano w “Kalendarzu PoTOP'u” na naszej stronie internetowej zamieszczone zostało wprowadzenie do tej debaty, aby uczynić ją efektywniejszą. Wymienione wprowadzenie zasygnalizowane było w treści “Aktualności” lipcowych naszej strony internetowej, ze wskazaniem jego tytułu.

    Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Poznaniu istnieje od 1991 roku. W roku 2001 obchodziło jubileusz dziesięciolecia swojego działania, realizując z udziałem przedstawicieli Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Hanowerze polsko - niemiecki projekt w Zespole Szkół w Objezierzu, w gminie Oborniki Wielkopolskie. W związku z przypadającym w roku 2011 dwudziestoleciem Towarzystwa powstał pomysł zorganizowania projektu polsko - niemieckiego z udziałem współpracujących Towarzystw Niemiecko - Polskich z Dolnej Saksonii, Brandenburgii i Saksonii. Na projekt składać będą się dwie części. Pierwszą będzie konferencja, poświęcona współpracy i współdziałaniu polskich i niemieckich organizacji pozarządowych. Materiałem wprowadzającym do dyskusji oraz do formułowania wniosków są dwa opracowania; polskie i niemieckie, wykonane w zasadniczych częściach przez młodych członków Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich. W części opracowanie polskie prezentowane było przez przedstawiciela Towarzystwa z Poznania na XV. Kongresie Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich, we wrześniu 2009 roku w Gdańsku. Konferencja mogłaby zostać przeprowadzona w którejś instytucji naukowej lub dydaktycznej, może także odbyć się, podobnie jak jubileusz dziesięciolecia, na przykład w Mosinie, podczas tamtejszego regionalnego święta. W takim przypadku byłaby częścią większego projektu, którego drugą częścią byłaby podróż studyjna, nawiązująca polsko - niemieckiej przeszłości regionu, związana tematycznie z treścią konferencji i zrealizowana w powiecie poznańskim ziemskim.

    Towarzystwo wystąpi o wsparcie projektu do Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej, podobnie jak w latach poprzednich. Dotychczas Fundacja udzielała wsparcia projektom Towarzystwa w wysokości około sześćdziesięciu procent całkowitych kosztów. Towarzystwo zabiegać będzie o uzyskanie dalszego wsparcia poprzez start w konkursach na realizację określonych zadań publicznych, ogłaszanych przez samorządy terytorialne na rok 2011, w tym przez powiat poznański ziemski, a należących do właściwości organizacji pozarządowych w zakresie ich współpracy międzynarodowej. Wiadomo, że organizacje pozarządowe muszą ubiegać się o dotacje, wspierające ich projekty i że tak będzie u nas chyba zawsze.

    Podjęliśmy decyzję o zaprezentowaniu się podczas Poznańskiego Tygodnia Organizacji Pozarządowych w swoim stoisku. Będzie miało to miejsce już za kilka dni, 11. września na Placu Wolności. Chcemy aby stoisko Towarzystwa prezentowało perspektywy działania Towarzystwa na polu współpracy polsko - niemieckiej oraz jego dotychczasowy dorobek samodzielnie i we współpracy z różnymi partnerami w Wielkopolsce oraz w krajach związkowych RFN, głównie z Towarzystwami Niemiecko - Polskimi. W związku z tym jego najlepiej widoczną częścią będą materiały prezentujące projekty, już zrealizowane a także planowane do realizacji z partnerami niemieckimi i w Niemczech. Jeśli prezentować z nami będzie się Mosina, musi być powiązanie ich części z naszym jubileuszowym udziałem w przyszłorocznym “Święcie Republiki Mosińskiej”, z udziałem ich niemieckiego partnera. W ekspozycji przedszkola “ene-due-rabe” nasza współpraca też powinna być widoczna. Jeśli chodzi o przeszłość, prezentujemy nasz dorobek pokazując wybrane dokumenty i zdjęcia ze zrealizowanych projektów i z udziału w innych polsko - niemieckich przedsięwzięciach.

    Pierwsze dziesięć lat Towarzystwa to szukanie swojego miejsca w życiu społecznym regionu oraz udział w projektach zarządów krajowych Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich. Drugie dziesięciolecie to kilkanaście projektów polsko - niemieckich, poczynając od jubileuszu dziesięciolecia Towarzystwa, kończąc na wieczorze poetyckim niemieckiej autorki Basi Erdmann, należącej do Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu. Trzecie dziesięciolecie otworzyć powinien jubileusz dwudziestolecia Towarzystwa, zrealizowany jako projekt polsko - niemiecki w roku 2011 w Mosinie. Nasza prezentacja powinna wyraźnie pokazywać dwa etapy z przeszłości i perspektywę działania w etapie trzecim - w trzecim dziesięcioleciu Towarzystwa.

    Wydarzeniami, zaznaczającymi udział Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu w życiu społecznym w regionie, są głównie projekty polsko - niemieckie, realizowane w Poznaniu i okolicach wspólnie z Towarzystwami Niemiecko - Polskimi. Drugą ważną rzeczą jest udział w projektach Towarzystw Niemiecko - Polskich, prowadzonych w krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec, w których uczestniczyli członkowie i sympatycy poznańskiego Towarzystwa. Patrząc z dalszej perspektywy czasowej widać, że w prawie dwudziestoletnim okresie działania Towarzystwa pierwszych ponad dziesięć lat to głównie udział w Kongresach Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich, jako projektach instytucji centralnych, którymi były Krajowy Związek Towarzystw Polsko - Niemieckich i Federalny Związek Towarzystw Niemiecko - Polskich. Chodzi tu o pierwsze dwanaście kongresów, które odbywały się na przemian w Niemczech i w Polsce, poczynając od I. Kongresu w Berlinie, poprzez Kongresy w Szczecinie, Wolfsburgu, Bielsku - Białej, G ö rlitz - Zgorzelcu, Gdańsku, Suhl, Rzeszowie, Bremie, Lesznie, Frankfurcie nad Menem i kończąc na XII Kongresie w Krakowie, który zamknął ten okres. Dysponujemy pełnym kompletem zaproszeń i programów na Kongresy.

    W działalności Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu jakościowa zmiana rozpoczęła się w drugim dziesięcioleciu jego istnienia, kiedy to rozpoczęto planowanie i realizację własnych projektów oraz podjęto efektywną współpracę z Towarzystwami Niemiecko - Polskimi, głównie z partnerskiego dla Wielkopolski regionu Dolna Saksonia. Początkiem tej zmiany był jubileusz dziesięciolecia Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu, w roku 2001, z udziałem delegacji z Towarzystwa Niemiecko - Polskiego z Hanoweru. Dalszymi znaczącymi krokami naprzód był udział delegacji Towarzystwa z Poznania w seminarium w Evangelische Akademie w Loccum, w Dolnej Saksonii, w dniach 29.11 - 02.12.2002 r., a po nim rozmowy z hanowerskimi uczestnikami XII. Kongresu Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich, który miał miejsce w Krakowie, w dniach 18 - 22. maja roku 2003. Dalszym ciągiem tych wydarzeń było zaproszenie do Hanoweru delegacji poznańskiego Towarzystwa w celu nawiązania bezpośredniej współpracy z tamtejszym Towarzystwem. Miało to miejsce podczas pierwszego wspólnego projektu, w dniach 18 - 22. września 2003 roku. Projekt ten, którego najważniejszymi częściami było przyjęcie u nadburmistrza Hanoweru Herberta Schmalstiega oraz integracyjne zwiedzanie siedzib historycznych władców Dolnej Saksonii w Celle i Hanowerze, był na tyle udany, że następnym spotkaniem był polsko - niemiecki wieczór noworoczny w Poznaniu, w styczniu 2004 roku, a więc jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Z wyjazdu do Hanoweru mamy sprawozdanie oraz zdjęcia, podobnie z pierwszego wieczoru noworocznego.

    Po tak obiecującym początku przyszły następujące polsko - niemieckie projekty, realizowane już nie tylko z hanowerskim partnerem:

1. Poznańsko - hanowerskie świętowanie wejścia Polski do Unii Europejskiej w dniach 30.04 - 04.05.2004 r., połączone z podróżą studyjną do zamku i arboretum w Kórniku oraz uczestnictwem w towarzyszących uroczystościom imprezach kulturalnych i sportowych w Poznaniu i w Kórniku. Podczas wciągania flagi Unii Europejskiej na maszt przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego, grupa Towarzystwa Niemiecko - Polskiego z Hanoweru była jedyną zorganizowaną grupą zagraniczną, świętującą w Poznaniu wejście Polski do Unii.

2. Udział w jubileuszu dwudziestopięciolecia Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Hanowerze i w Zjeździe Towarzystw Niemiecko - Polskich w tym mieście, w dniach 22 - 24.10.2004 r. Grupa Towarzystwa Polsko - Niemieckiego z Poznania była jedyną grupą z Polski, uczestniczącą w Zjeździe Towarzystw Niemiecko - Polskich. W czasie trwania tych przedsięwzięć przeprowadzone zostało pierwsze wspólne posiedzenie zarządów obu Towarzystw, ustalające zakres współpracy i współdziałania.

3. Konferencja pod tytułem: “Polsko - niemieckie spotkania w Europie 2005”, przeprowadzona w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, wspólnie z Towarzystwem z Hanoweru, w dniach 06 - 08.05.2005 r., połączona ze zwiedzaniem wybranych obiektów historycznych Poznania. Do udziału w tej konferencji po raz pierwszy zaproszona została grupa młodzieży ze szkół średnich w powiecie obornickim.

4. Udział w seminarium Towarzystwa z Hanoweru, pod tytułem “Życie w Polsce, życie w Niemczech”, przeprowadzonym w Springe, w dniach 01 - 03.10.2005 r., połączonym z podróżą studyjną do Hameln oraz zwiedzeniem katedry w Magdeburgu, w drodze powrotnej. W seminarium, na wniosek zarządu, udział wzięła grupa młodzieży ze szkoły średniej w powiecie obornickim, która w tym czasie nawiązała kontakt ze szkołą w powiecie Springe.

5. Udział w Zjeździe Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich w Bydgoszczy, w dniach 18 - 20.11.2005 r., obradującym pod hasłem “Sąsiedztwo w centrum Europy - Polacy i Niemcy wspólnie w Europie”. Zjazd organizowany był przez Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Bydgoszczy i zarząd Krajowego Związku Towarzystw Polsko - Niemieckich.

6. Konferencja w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, pod tytułem: “Polacy i Niemcy - Berlin 17. czerwca 1953 i Poznań 28. czerwca 1956 - wspólna przeszłość?”, przeprowadzona w Poznaniu, w dniach 15 - 18.06.2006 r., z udziałem Towarzystw z Hanoweru i Berlina oraz organizacji Bildungswerk z Lipska. W konferencji udział wzięła grupa młodzieży polskiej i niemieckiej z Dolnej Saksonii, realizująca polsko - niemiecką wymianę szkolną. Konferencja ta przedstawiona została w regionalnej prasie, wywiad z organizatorami wyemitowało radio “Merkury”. Konferencja przedstawiona została także w dziale “ Z kroniki naukowej” czasopisma Instytutu Zachodniego “Przegląd Zachodni” w numerze 3 (320) z roku 2006.

7. Udział w projekcie pod tytułem: “Spotkania z Polską w Hanowerze”, w dniach 05 - 08.10.2006 r., z udziałem dwóch poznańskich chórów, koncertujących w Hanowerze w ramach “Dni kultury polskiej”, organizowanych przez Towarzystwo Niemiecko - Polskie w Hanowerze.

8. Udział, wspólnie z przedstawicielami Społeczno - Kulturalnego Towarzystwa Mniejszości Niemieckiej, w projekcie pod tytułem “Śladami wspólnej polsko - niemieckiej historii w Saksonii”, zrealizowanym w dniach 27 - 29.10.2006 w Lipsku przez organizację Bildungswerk Sachsen i Towarzystwo Niemiecko - Polskie w Dreźnie. Całostronicowy reportaż z udziału w przedsięwzięciu wraz ze zdjęciami przedstawiony został w dzienniku “Gazeta Poznańska”.

9. Integracyjna podróż studyjna “Szlakiem Piastowskim”, pod tytułem “Powrót do przeszłości”, połączona z poznańską prezentacją twórczości niemieckiego romantyka Józefa von Eichendorffa, zrealizowana w czasie 28.06 - 01.07.2007 r. wspólnie z Towarzystwem z Hanoweru.

10. Udział w hanowerskim projekcie “Begegnung - Spotkanie”, z prelekcją o dynastii Welfów, panującej do XIX wieku w Hanowerze, zrealizowanym w dniach 30.08 - 02.09.2007 roku. Projekt połączony był ze złożeniem wieńca pod pomnikiem w obozie koncentracyjnym Bergen - Belsen a także ze zwiedzaniem zamku Marienburg koło Hanoweru i wrzosowisk na Pustaci L ü neburskiej.

11. Zorganizowanie i przeprowadzenie wspólnie z zarządem Krajowego Związku Towarzystw Polsko - Niemieckich XIV Kongresu Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich w Poznaniu, w dniach 16 - 18. maja 2008 r. Kongres obradował pod hasłem “Sąsiedztwo w centrum Europy. Polskie i niemieckie inicjatywy i działania na rzecz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa”. Do udziału w części obrad Kongresu zaproszeni zostali nauczyciele i młodzież szkół średnich z Poznania i powiatu obornickiego. Kongres przedstawiony został także w dziale “Z kroniki naukowej” czasopisma Instytutu Zachodniego “Przegląd Zachodni” w numerze 3 (328) z roku 2008.

12. Polsko - niemieckie spotkanie integracyjne “Święto lata” w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie z udziałem Towarzystwa w Hanowerze, połączone ze zwiedzaniem wystawy “Kultywowanie dawnego rzemiosła na wsi i w mieście” i prelekcją na ten sam temat. Spotkanie przeprowadzone zostało w dniach 26 - 28.06.2008 r. w Poznaniu oraz w gminach Komorniki i Puszczykowo.

12. Udział w organizowanym przez Towarzystwo Niemiecko - Polskie w Hanowerze, przy wsparciu przez fundusze unijne, seminarium pod tytułem: “G ö rlitz und Zgorzelec - eine europ ä ische Herausforderung”, zrealizowanym w czasie 16 - 19.10.2008 r. w tych dwóch miastach.

13. Przygotowanie założeń i opracowanie projektu pod tytułem: “Polacy i Niemcy w Poznaniu”, według planu współdziałania z Towarzystwem Niemiecko - Polskim w Berlinie. Projekt nie został zrealizowany z powodu wycofania się grupy niemieckiej.

14. Udział w jubileuszu trzydziestolecia Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Hanowerze w dniach 25 - 26.04.2009 r. W czasie trwania tego przedsięwzięcia przeprowadzona została polsko - niemiecka młodzieżowa dyskusja podiumowa pod tytułem: “Polska i Niemcy dwadzieścia lat po zmianie - wspólne interesy, globalne wyzwania” oraz wspólne posiedzenie zarządów obu Towarzystw.

15. Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu XV Kongresu Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich w Gdańsku, w dniach 11 - 13.09.2009 r. oraz zrealizowanie w czasie jego trwania młodzieżowego panelu dyskusyjnego. Informacja o poznańskim udziale w Kongresie w Gdańsku przyjęta została do publikacji w czasopiśmie Instytutu Zachodniego “Przegląd Zachodni” w numerze z roku 2010.

16. Projekt pod tytułem: “Droga do przyjaźni przez muzykę i słowo”, jako poetycki polsko - niemiecki wieczór autorski Barbary Erdmann oraz podróż studyjna pod tytułem: “Polsko - niemieckie dziedzictwo kulturowe w Wielkopolsce”, zrealizowany w dniach 12 - 14.02.2010 r. w Poznaniu, Rogalinie i Rogalinku.

    Każdy z projektów został opisany i obfotografowany, na dokumentację tych przedsięwzięć składają się: teczki projektów, nasze biuletyny, publikacje w “Przeglądzie Zachodnim” i opisy na naszej stronie internetowej.

    Rok 2010 poprzedza jubileusz dwudziestolecia Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu. W związku z tym prezentując działalność Towarzystwa powinniśmy także eksponować treści projektu, mającego uświetnić ten jubileusz. Będzie już po debacie, zrealizowanej przez nasze Towarzystwo w siedzibie “Civitas Christiana”, można zastanowić się, czy warto do tego w naszej ekspozycji nawiązać, czy będzie miejsce na to. Dobrym nawiązaniem do przyszłorocznego jubileuszu w Mosinie może być materiał z Rogalinka, opisany w teczce projektu i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mosina. Projekt zrealizowany został w roku 2006, wtedy też wręczone zostały medale Jakuba Krauthofera Manfredowi Karow i Alicji Iburg.

    Przede wszystkim musi być zgodny co do celu działania zarząd stowarzyszenia z przewodniczącym, organizującym te działania. Następnie trzeba mieć pomysły na miarę możliwości i możliwych do osiągnięcia środków wsparcia. Trzeba określić grupy docelowe dla swoich działań. Trzeba działać w oparciu o bazę materialną, którą musi być siedziba wyposażona w niezbędne minimum techniczne. Na działanie musi być zapewnione wsparcie finansowe, bo niemożliwe jest na dłuższą metę wykorzystywanie wolontariuszy, którzy będą pracować za darmo i do tego jeszcze ponosić koszty swojej działalności.

    Celem tej debaty ma być sformułowanie treści projektu, który będzie realizowany w dłuższej perspektywie czasowej, na przykład dwa - trzy lata, adresowany do w miarę licznej grupy docelowej, która z kolei będzie brała czynny udział w projekcie i akceptowała jego kontynuację. Dodatkowym wnioskiem być musi określenie sposobu finansowania projektu w całym okresie jego realizacji.

 

PODSUMOWANIE UDZIAŁU

    Udział Towarzystwa Polsko – Niemieckiego w Poznaniu w II. Poznańskim Tygodniu Organizacji Pozarządowych wyniknął z przekonania, że należy wykorzystywać okazje do prezentowania swojej obecności w życiu społecznym miasta, tym bardziej, że w zeszłorocznym przedsięwzięciu tego rodzaju Towarzystwo udziału nie brało. Przygotowanie materiałów na prezentację było wynikiem zaangażowania się kilku aktywnych członków stowarzyszenia, w tym trzech członków zarządu Towarzystwa. Dodać należy, że przygotowanie ekspozycji było możliwe w dużym stopniu dzięki życzliwości gospodarzy stowarzyszenia „Civitas Christiana”, którzy udostępnili swój lokal dla przygotowania materiałów poglądowych oraz dzięki pomocy pracowni plastycznej w Rogalinku, gdzłe powstał bardzo efektowny szyld Towarzystwa, bardzo dobrze prezentujący się na stoisku.

    Na udział Towarzystwa w PoTOP'ie złożyły się dwa przedsięwzięcia, a mianowicie: przygotowanie i przeprowadzenie debaty na temat działalności organizacji pozarządowych na polu współpracy polsko – niemieckiej, przeprowadzonej w dniu 07. września, w siedzibie Civitas Christiana oraz przygotowanie i zaprezentowanie ekspozycji w przydzielonym stoisku podczas Poznańskiego Dnia Organizacji Pozarządowych, w dniu 11. września. Głównym wnioskiem z debaty, której tezy przedstawione zostały wcześniej w tej części strony internetowej, jest podjęcie starań o przygotowanie i przeprowadzenie projektu polsko – niemieckiego w roku jubileuszu dwudziestolecia Towarzystwa, który przypadnie na połowę roku 2011. Efektem prezentacji Towarzystwa w stoisku jest z kolei nawiązanie kilku interesujących kontaktów, między innymi z turystami niemieckimi, zwiedzającymi Poznań i oglądającymi naszą ekspozycję oraz z naszymi rodakami, mieszkającymi w Niemczech a przebywającymi w dniu 11. września w Poznaniu, na Placu Wolności w czasie ekspozycji. Oprócz przedstawienia działalności Towarzystwa, na stoisku prezentowaliśmy na osobnej planszy zaprzyjaźnione z nami niemieckojęzyczne przedszkole „Ene-Due-Rabe” oraz zapowiadaliśmy wieczór autorski Basi Erdmann, niemieckiej poetki, należącej do naszego Towarzystwa. Kilka zdjęć z przesięwzięcia znaleźć można w galerii naszej strony internetowej.

    Organizatorem całego przesięwzięcia był Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, który wykonał dużą pracę organizacyjną zarówno przed przedsięwzięcim, jak i w czasie jego trwania. Wynikiem tej pracy była głównie prezentacja prawie osiemdziesięciu organizacji pozarządowych w dniu 11. czerwca na Placu Wolności, ciesząca się dużym zainteresowaniem zwiedzających.