NA DRODZE KU WSPÓLNEJ PRZYSZŁOŚCI
(sprawozdanie z projektu)


    W lipcu 2011 r. Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Poznaniu złożyło do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej wniosek o wsparcie projektu pod tytułem: “NA DRODZE KU WSPÓLNEJ PRZYSZŁOŚCI”. We wniosku zwróciło się o jak najpełniejsze wsparcie tego przedsięwzięcia, jako że miał to być pierwszy projekt planowany z nowym niemieckim partnerem, którym jest stowarzyszenie Evangelische Gesellschaft fuer Ost-West-Begegnung e.V. z Getyngi. Wskazano także na planowany udział młodzieży szkolnej oraz podróż studyjną z udziałem niemieckiego partnera projektu. Po trzech tygodniach Towarzystwo otrzymało z Fundacji odpowiedź, że niestety nie dostanie ani złotówki wsparcia i tak też się stało.
     Mimo tego “zimnego prysznicu” partnerzy z Getyngi przyjechali i projekt, choć w znacznie okrojonej formie i skromniejszym wymiarze został zrealizowany, niestety tylko przy wsparciu samorządów terytorialnych Ryczywołu i Obornik oraz ze środków jego niemieckich i polskich uczestników. W części zaplanowanej na powiat obornicki głównym punktem programu stało się ekumeniczne nabożeństwo na odnowionym cmentarzu ewangelickim we Wiardunkach, w gminie Ryczywół. W nabożeństwie, które prowadzili wspólnie ewangelicki ksiądz superintendent Karl-Hans Schnell z Hameln oraz ksiądz Ryszard Kałużny proboszcz rzymsko-katolickiej parafii z Ryczywołu wzięli udział mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele samorządów terytorialnych powiatu Oborniki i gminy Ryczywół. Ważnymi uczestnikami nabożeństwa byli członkowie Stowarzyszenia Rewitalizacji Cmentarzy Ewangelickich z gminy Ryczywół, którzy zainicjowali odnowienie cmentarza i wykonali większość tych prac. Przewodniczący Stowarzyszenia, p. Roman Trzęsimiech w swoim wystąpieniu przedstawił krótko historię odnowienia cmentarza.
    Zrealizowano także spotkania w Rogoźnie i Obornikach, choć w zredukowanej formie. Wśród gości niemieckich był dziennikarz, zbierający informacje o polsko-niemieckich kontaktach młodzieży ze szkół w powiecie obornickim, metodą odwiedzin tych szkół i uczestniczenia w wybranych zajęciach. Działając w ten sposób odwiedził trzy szkoły, uczestnicząc w lekcjach języka niemieckiego i rozmawiając z młodzieżą. Ponadto w Obornickim Ośrodku Kultury rozmawiano o współpracy kulturalnej partnerskich miast Oborniki i Luechow-Dannenberg a w sali sesyjnej Starostwa Obornickiego o perspektywach współpracy partnerskich powiatów.      

    W części przewidzianej na Poznań, po zwiedzeniu Starego Miasta niemieccy uczestnicy projektu spotkali się z członkami Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu. Po wzajemnym zapoznaniu się przewodniczący Towarzystwa przedstawił multimedialną prezentację dwudziestolecia Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu, założonego w czerwcu 1991 roku. Prezentacja pokazująca historię Towarzystwa i wiele zrealizowanych polsko-niemieckich projektów, przeprowadzonych zarówno w Wielkopolsce jak i w krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec po raz pierwszy przedstawiona była w Instytucie Zachodnim, podczas polsko-niemieckiego seminarium, należącego do jubileuszowego projektu z okazji dwudziestolecia Towarzystwa. Okazała się też dobrą podstawą do dyskusji na temat możliwości działań organizacji pozarządowych na polu współpracy polsko-niemieckiej i wymiany doświadczeń na tym polu. Spotkanie miało miejsce w Zespole Szkół Muzycznych przy ulicy Głogowskiej i zakończone zostało prawie godzinnym koncertem fortepianowym jednego z uczniów tej szkoły. Cały projekt, ze szczególnym wyeksponowaniem odnowienia starego ewangelickiego cmentarza we Wiardunkach, przedstawiony został również dwa tygodnie później, na seminarium pod tytułem: “Narodowość i religia w dwudziestym i dwudziestym pierwszym wieku”, które odbyło się w Niemczech.  

 

Wniosek o dotację